Zodpověné hraní

Pravidla bezpečného sázení

Pravidla bezpečného sázení jsou zásady, jejichž dodržování umožní minimalizovat rizika spojená se sportovním sázením.

Bezpečné desatero:

(dodržování desatera umožní minimalizovat potenciální rizika)

 1. Hrajte pouze tehdy, když jste odpočatí a soustředění.
 2. Nikdy nehrajte, pokud řešíte vážné osobní problémy nebo jste v depresi.
 3. Při hraní dělejte pravidelné přestávky.
 4. Předem si sami stanovte pevnou částku, která bude vaším dlouhodobým osobním limitem a již jste ochotni vložit do hry. Nastavte si ho po pečlivém zvážení a vycházejte přitom ze svých reálných finančních možností (jde o osobní limit, který si hráč nastavuje sám bez provozovatele kursových sázek).
 5. Tento osobní limit během hry nikdy dodatečně nezvyšujte.
 6. Stanovte si maximální výhru, po jejímž případném získání hru ukončíte.
 7. Stanovte si, jaké výše může dosáhnout vaše případná ztráta v jednotlivé hře. Nikdy dále nepokračujte.
 8. Nikdy nehrajte pod vlivem alkoholu nebo léků.
 9. Rozhodujte se sami za sebe. Nenechejte se ovlivnit názory jiných.
 10. Hraní má být zdrojem radosti, napětí a poučení, ne osobních ztrát, hazardu a smutku.
 11. Veďte si osobní záznamy, které vám ukážou dlouhodobou úspěšnost.
 12. Dobrému hráči se věci nedějí samy od sebe. Dobrý hráč umí začít, pokračovat nebo skončit podle toho, jak se sám rozhodne.

 

Přístup nezletilých a hráčská závislost

Sportovní sázení je po staletí součástí našeho života a těší se dlouhodobému zájmu mnoha lidí. V rozumné míře není žádným důvodem ke znepokojení, a může být zábavou i ponaučením.

Sázení však může být zdrojem dvou závažných problémů:

 • přístup mladistvých k sázení
 • vznik hráčské závislosti

Sportovní sázení je činnost, které se mohou věnovat výlučně dospělí lidé schopní odpovědně a informovaně se rozhodovat a přijímat důsledky svého chování.

Pro některé lidi může sázení přejít v závislost. V případě sázení se postižený člověk dostává do závislosti na prožívání rizika a na hazardních hrách, což může mít neblahý vliv jak na něj samotného, tak na jeho nejbližší. Takový člověk si vytváří náhradní svět, ve kterém se schovává před nevyřešenými problémy nebo konflikty svého každodenního života.

Jak poznáte, zda jste ohroženi? Kam se můžete obrátit pro pomoc? Nabízíme vám rychlý test, který je autorizován Světovou zdravotnickou organizací (WHO), jehož prostřednictvím můžete zjistit potenciální riziko. Test je anonymní a můžete si ho vyzkoušet hned:

Test WHO

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů WHO slouží na celém světě jako standardní klasifikace k analýze obecného zdravotního stavu, stejně jako k analýze chorob a jiných zdravotních problémů ve vztahu k charakteristikám a poměrům jednotlivých osob.

 1. Zanedbal/a jste během posledních 12 měsíců kvůli svému sázení nebo hraní práci nebo povinnosti ve škole, na pracovišti nebo doma?
 2. Bylo během posledních 12 měsíců vaše sázkařské nebo hráčské chování opakovaným důvodem ke sporům nebo jiným vážným problémům s rodinou, přáteli, sousedy nebo kolegy v práci?
 3. Zkoušel/a jste někdy během posledních 12 měsíců před svou rodinou nebo přáteli utajit, v jaké míře hrajete?
 4. Předstíráte někdy, že jste vyhrál/a, třebaže jste ve skutečnosti prohrál/a?
 5. Stalo se vám během posledních 12 měsíců, že jste dlouho byl/a myšlenkami u hraní, zatímco jste se měl/a soustředit na něco jiného?
 6. Měl/a jste během posledních 12 měsíců období, kdy jste strávil/a mnoho času plánováním svých sázek nebo studováním kurzů, třebaže jste ve skutečnosti měl/a dělat něco jiného?
 7. Musel/a jste postupem času zvýšit své sázkové a herní vklady tak, aby pro vás sázení a hraní bylo i nadále stejně vzrušující?
 8. Uchýlil/a jste během posledních 12 měsíců k sázení nebo hraní jako ke způsobu jak se zbavit špatné nálady nebo jak si náladu zlepšit
 9. Stalo se vám během posledních 12 měsíců, že jste hrál/a proto, abyste se nemusel/a zabývat svými osobními problémy?
 10. Vyskytly se u vás během posledních 12 měsíců situace, kdy jste prohrál/a peníze a druhý den jste se pokusil/a vyhrát je zpět?
 11. Stalo se vám během posledních 12 měsíců, že jste měl/a vysoké hráčské dluhy, a hrál/a jste čím dál více v naději, že vše vyhrajete zpět?
 12. Pokusil/a jste se během posledních 12 měsíců zvýšit své investice do hraní tím, že jste zfalšoval/a šek, dopustil/a se krádeže nebo se uchýlil/a k jiné ilegální činnosti?
 13. Půjčil/a jste si během posledních 12 měsíců opakovaně peníze od své rodiny nebo přátel, abyste mohl/a financovat své hraní nebo splácet dluhy z hraní?
 14. Stalo se vám během posledních 12 měsíců, že jste měl/a tak silnou potřebu vsadit si nebo hrát, že jste jí nemohl/a odolat nebo jste nedokázal/a myslet na nic jiného?
 15. Stalo se vám během posledních 12 měsíců, že jste hrál/a, třebaže jste si předsevzal/a, že hrát nebudete nebo že jste sázel/a mnohem více peněz nebo mnohem déle, než jste původně chtěl/a?
 16. Kolikrát už jste se v životě (nikoli jen během posledních 12 měsíců) vážně pokusil/a hraní omezit nebo s hraním přestat?
 17. Cítil/a jste se během pokusu o omezení nebo o zanechání hraní roztěkán/a nebo podrážděn/a?
 18. Jak dlouhé bylo vaše nejdelší období bez hraní, od doby, kdy se snažíte hraní omezit nebo s ním přestat?

Kontakt na zařízení pro prevenci a léčbu patologického hráčství

Klinika adiktologie
1. LF UK v Praze a VFN v Praze
Apolinářská 4
Praha 2
Web: http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/629/4358/Adiktologicka-ambulance

Psychiatrická léčebna Bohnice
Ústavní 91, 181 02 Praha 8
Tel.: 284 016 111
Centrum krizové intervence tel.: 284 016 666
Web: www.bohnice.cz

Svépomocné skupiny Anonymních gamblerů
Informace o svépomocných skupinách a kontakty na jednotlivé skupiny zde:
Web:http://www.neprohrajzivot.cz/anonymni-gambleri/

Zdroj: http://www.apkurs.cz/?q=eticky-kodex-asociace