DLUHOPIS MAXITIP PREMIUM 2022
6,65%

skvělá investiční příležitost

Parametry dluhopisu

Úrok (p.a.) 6,65%
Celkový objem emise 24 000 000 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisu 5 000 Kč
Datum emise 7. 2. 2019
Konečná splatnost 7. 2. 2022
Výplata úroku 1x ročně

Získejte tento krásný dluhopis

dluhopis

Kalkulačka výnosu


Kontaktujte nás

  • +420 225 990 101
  • +420 225 990 102

Dokumenty

MÁM ZÁJEM O DLUHOPISY ČI INFORMACE

O společnosti

MAXITIP je společnost fungující na sázkovém trhu v ČR od roku 1998. V roce 2012 koupili MAXITIP noví akcionáři pod vedením Karla Kabrny a z podílu 1% na off line trhu sázení vyrostl MAXITIP až na dnešních takřka 20% off line trhu sázení. V polovině roku 2017 spustil MAXITIP online sázení, do konce roku 2017 se jednalo o pilotní projekt. Cílem bylo odladit produkt a platformu, aby vše fungovalo spolehlivě. Strategií MAXITIPu je nabízet ty nejlepší kurzy a co nejméně omezovat sázkaře při výši jejich sázek. Současní akcionáři jsou většinou bývalí sázkaři a pokeroví hráči, kteří uvedenou strategii vnímali jako významnou obchodní příležitost a zároveň jako velký nedostatek v nabídce produktů již zavedených sázkových kanceláří. V současné době je MAXITIP trojkou na trhu kursového sázení.

Vize společnosti

Vize MAXITIPu je získat ještě významnější podíl na trhu kurzových sázek, než má nyní, a stát se silným a profitabilním hráčem číslo 3 (za Tipsportem a Fortunou). MAXITIP chce využít další potenciální příležitosti jako je například tzv. e-casino (online kartové hry, ruleta a sloty), případně potenciální vstup na zahraniční trh. Dosavadní dynamický růst MAXITIPu je důkazem schopnosti managementu efektivně penetrovat trh kurzových sázek, který byl do té doby plně obsazen. Trh e-casina je proto už jen logickým navázáním na silný kmen hráčů, jehož cross-selling umožní rychlý růst. MAXITIP má v úmyslu použít peníze získané z emise dluhopisů především na financování:

Základní fakta O Maxitipu

Společnost je od roku 2012 řízená novým managementem, který pochází z řad bývalých hráčů a profesionálů v oblasti pokeru a kurzového sázení, a řídí se vizí vyjádřenou heslem „Hráči hráčům rozumějí nejlépe“. Nový management dokázal za pět let od svého nástupu navyšovat výnosy MAXITIPu v průměru o 64 % p.a., kdy obrat ze 100 mil. Kč v roce 2012 vzrostl na více než 2 mld. Kč v roce 2018.

  • Stabilně rostoucí společnost, 2,5-násobně překonávající růst trhu
  • Významná základna registrovaných hráčů, přesahujících 20 000 uživatelů
  • Zkušený management, který je motivován i vlastním podílem v MAXITIPu
  • Síť více než 150 poboček po celé ČR, které představují 20% podíl na offline trhu kurzových sázek
  • Jedinečný byznys model, který je mimo jiné postaven na spolupráci se sportovními kluby a pokerovými kasiny
  • Široká nabídka příležitostí pro sázení s více než 50 000 vypsanými kurzy denně

Zájem o spolupráci v oblasti
Jméno
Příjmení
E-mail *
Telefon
souhlas souhlasím se zpracováním údajů
 
Opište kód z obrázku:

 

1) Kalkulačka výnosu jako interaktivní konfigurátor je určena k usnadnění vašeho vlastního investičního rozhodnutí. Zadáním jednotlivých proměnných do kalkulačky zjistíte, jak se výsledná částka mění s ohledem na investovanou částku. Informace uvedené na tomto webu a zobrazované výpočty mají pouze informativní charakter, nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku a nelze je považovat za analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení ani poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Zájemcům o dluhopisy doporučujeme před učiněním investičního rozhodnutí konzultaci s jejich odbornými poradci a podrobné seznámení s veřejně dostupnými informacemi k dluhopisům, zejména s emisními podmínkami. Investice do dluhopisů je obecně spojena s riziky plynoucími především z jejich povahy a také z právních předpisů a zvyklostí finančních trhů. Investování do cenných papírů a jiných investičních nástrojů v sobě pokaždé zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní, přičemž není zaručena návratnost investované částky. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat.

Toto propagační sdělení se týká nabídky dluhopisů společnosti MAXI-TIP a.s. ("Emitent") s názvem "DLUHOPIS MAXITIP PREMIUM 2022 6,65%" ("Dluhopisy") vydaných podle emisních podmínek Emitenta ze dne 31. 1. 2019 ("Emisní podmínky"). Vzhledem k tomu, že maximální částka protiplnění za Dluhopisy dle Emisních podmínek je nižší než částka 1.000.000 EUR, uplatní se pro emisi Dluhopisů výjimka dle § 34 odst. 4 písm. g) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). To znamená, že na Dluhopisy se nevztahují ustanovení ZPKT o veřejné nabídce investičních cenných papírů a o prospektu cenného papíru, včetně povinností týkajících se propagačních a jiných sdělení podle § 36k ZPKT. Emitent je tudíž oprávněn nabízet Dluhopisy veřejně, aniž by byl povinen uveřejnit prospekt Dluhopisů schválený Českou národní bankou nebo orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie. Emitent nevyhotovil ani neuveřejnil prospekt Dluhopisů. Emisní podmínky Dluhopisů jsou zpřístupněny investorům na nosiči informací v sídle Emitenta. Emitent vydá vlastníkovi Dluhopisů na požádání bezúplatně jeden výtisk aktuálních Emisních podmínek.