Až 500 Kč za každého tvého kámoše

ZŮSTATKOVÝ BONUS
AŽ 10 000 KČ MĚSÍČNĚ

PLATNOST OD: 01.10.2018 PLATNOST DO: ODVOLÁNÍ

POPIS:

Každý sázející má nárok na ZŮSTATKOVÝ BONUS. Bonus je kalkulován měsíčně a je ve výši 0,5% - počítá se ze stavu herního konta hráče na konci měsíce či z objemu vyhodnocených sázek v daném měsíci (k výpočtu bonusu se použije nižší z čísel).

PŘÍKLADY:

  1. Na konci měsíce máte na kontě 400 000 Kč, neudělal jste žádný výběr a objem Vašich vyhodnocených sázek za toto období dosáhl 550 000 Kč. Na herní na začátku dalšího měsíce Vám připíšeme bonus 400 000 Kč x 0,5% = 2 000 Kč
  2. Na konci měsíce máte na kontě 400 000 Kč, neudělal jste žádný výběr a objem Vašich vyhodnocených sázek za toto období dosáhl výše 300 000 Kč. Na herní účet na začátku dalšího měsíce Vám připíšeme bonus 300 000 Kč x 0,5% = 1 500 Kč

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ BONUSU:

  • na konci měsíce musí mít sázející na svém Herním kontě minimálně 10 000 Kč
  • sázející v daném měsíci neudělal žádný výběr ze svého herního konta (v opačném případě nárok na ZŮSTATKOVÝ BONUS v daném měsíci zaniká)
  • objem vyhodnocených sázek sázejícího v daném měsíci musí být minimálně 50.000 Kč - nepočítají se tikety vyhodnocené kurzem 1
  • do součtu sázek se počítají online sázky (i live)
  • sázející musí mít poslední den v měsíci trvalé herní konto, které není blokováno dle obchodních podmínek
  • maximální výše bonusu je 10 000 Kč za měsíc
ZŮSTATKOVÝ BONUS bude sázejícímu připsán na herní konto do 2 dní po skončení měsíce.

OBECNÁ USTANOVENÍ:

MAXITIP má právo výplatu bonusu neprovést v případě, že má podezření, že došlo ke zneužití Herního konta Sázejícího; nebo k porušení Smlouvy a/nebo obchodních podmínek a/nebo Herního plánu a/nebo Zákona o hazardních hrách; nebo k zadání nesprávných údajů v rámci Registrace; nebo jsou splněny podmínky AML zákona pro pozastavení výplaty peněžních prostředků.

Společnost MAXITIP má právo bonus kdykoliv ukončit.

Chci bonus