VSTUPNÍ BONUS
AŽ 100 000 KČ

PLATNOST OD: 1.11.2018    PLATNOST DO: ODVOLÁNÍ


POPIS:

Každý sázející má nárok na VSTUPNÍ BONUS. Výše bonusu je 10% z prvního vkladu (maximálně však 100 000 Kč), který sázející provede po dokončení trvalého herního konta, VSTUPNÍ BONUS je zákazníkovi připsán na herní konto po splnění uvedených podmínek.


PŘÍKLADY:
  1. Sázející vloží na svůj účet 10 000,- Kč. VSTUPNÍ BONUS, který může získat je 1 000 Kč. Jakmile sázející prosází 15 000,- Kč (dle výše uvedených podmínek), obdrží VSTUPNÍ BONUS ve výši 1 000 Kč
PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ BONUSU:
  • sázející musí pro získání VSTUPNÍHO BONUSU přijmout tento bonus - zaškrtnutím políčka „ANO chci získat bonus“ při prvním peněžním vkladu na svoje herní konto po úspěšném dokončení registrace
  • sázející musí provést první vklad od zřízení trvalého konta
  • sázející musí provést sázky, kdy součet sázek musí být minimálně 1,5 násobek hodnoty prvního vkladu
  • do součtu sázek se počítají všechny online sázky (i live) s minimálním vyhodnoceným kurzem 2 (vyjma MAXIKOMBI), při bonusu v minimální výši 10 000 Kč se počítají všechny online sázky (i live) s minimálním vyhodnoceným kurzem 3,5
  • při bonusu v minimální výši 10 000 Kč se pro výpočet nároku na bonus denně započítává součet sázek v maximální výši 25 000 Kč
  • maximální doba, do kdy musí sázející splnit podmínky, je 1 rok ode dne vložení prvního vkladu – poté nárok na bonus zaniká
VSTUPNÍ BONUS bude sázejícímu připsán na herní konto po splnění podmínek.
OBECNÁ USTANOVENÍ:

MAXI-TIP má právo výplatu bonusu neprovést v případě, že má podezření, že došlo ke zneužití Herního konta Sázejícího; nebo k porušení Smlouvy a/nebo obchodních podmínek a/nebo Herního plánu a/nebo Zákona o hazardních hrách; nebo k zadání nesprávných údajů v rámci Registrace; nebo jsou splněny podmínky AML zákona pro pozastavení výplaty peněžních prostředků.

Společnost MAXITIP má právo bonus kdykoliv ukončit