Až 500 Kč za každého tvého kámoše

VKLADOVÝ BONUS K OKTAGONU 15
AŽ 1 000 KČ

PLATNOST OD: 07.11.2019 PLATNOST DO: 09.11.2019

POPIS:

Každý sázející, který má trvalé konto, má nárok na VKLADOVÝ BONUS. Výše bonusu je od 200 Kč do 1 000 Kč a je stanovena částkou rovnající se 20% z prvního vkladu (maximálně však 1 000 Kč), který učiní sázející od 7.11.2019 do soboty 9.11.2019 a vsadí alespoň 1 sázku za 100 Kč na libovolnou událost prematch nebo live z OKTAGONU 15. Počítají se sólo, ako i kombinátory.

PŘÍKLADY:

  • Klient s trvalým kontem vloží 8.11.2019 na své konto první vklad v daném období 150 Kč. V tomto případě neobdrží VKLADOVÝ BONUS.
  • Klient s trvalým kontem vloží 9.11.2019 na své konto první vklad v daném období 2 000 Kč. V tomto případě obdrží VKLADOVÝ BONUS ve výši 400 Kč.
  • Klient s trvalým kontem vloží 8.11.2019 na své konto první vklad v daném období 3 000 Kč, 9.11. pak 10 000 Kč. V tomto případě obdrží VKLADOVÝ BONUS ve výši 600 Kč.
  • Klient s trvalým kontem vloží 8.11.2019 na své konto první vklad v daném období 15 000 Kč. V tomto případě obdrží VKLADOVÝ BONUS ve výši maxima 1 000 Kč.
VKLADOVÝ BONUS bude sázejícímu připsán na herní konto do 2 dní.

OBECNÁ USTANOVENÍ:

MAXITIP má právo výplatu bonusu neprovést v případě, že má podezření, že došlo ke zneužití Herního konta Sázejícího; nebo k porušení Smlouvy a/nebo obchodních podmínek a/nebo Herního plánu a/nebo Zákona o hazardních hrách; nebo k zadání nesprávných údajů v rámci Registrace; nebo jsou splněny podmínky AML zákona pro pozastavení výplaty peněžních prostředků.

Společnost MAXITIP má právo bonus kdykoliv ukončit.