STARTOVACÍ BONUS
AŽ 1 000 KČ

PLATNOST OD: 13.8.2018
PLATNOST DO: ODVOLÁNÍ

POPIS:

Každý sázející má nárok na STARTOVACÍ BONUS. Výše bonusu je od 200 Kč do 1 000 Kč a je stanovena částkou rovnající se 100% z vkladů (maximálně však 1 000 Kč), které učiní sázející do 5 dní od vzniku trvalého konta (včetně dne, kdy vzniklo trvalé konto).

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ BONUSU:

  • sázející musí získat trvalé konto
  • sázející musí provést minimálně 1 vklad do 5 dní od vzniku trvalého konta (včetně dne, kdy vzniklo trvalé konto)
  • minimální výše součtu vkladů sázejícícho v uvedené lhůtě musí být 200 Kč

STARTOVACÍ BONUS bude sázejícímu připsán na herní konto do 2 dní (od skončení uvedené 5-ti denní lhůty).

PŘÍKLADY:

  1. Sázející dokončí trvalé konto a suma vkladů do 5 dní od dokončení trvalého konta je 150 Kč. V tomto případě sázející neobdrží STARTOVACÍ BONUS.
  2. Sázející dokončí trvalé konto a suma vkladů do 5 dní od dokončení trvalého konta je 550 Kč. V tomto případě sázející obdrží STARTOVACÍ BONUS ve výši 550 Kč.
  3. Sázející dokončí trvalé konto a suma vkladů do 5 dní od dokončení trvalého konta je 1 500 Kč. V tomto případě sázející obdrží STARTOVACÍ BONUS ve výši 1 000 Kč.

OBECNÁ USTANOVENÍ:

MAXI-TIP má právo výplatu bonusu neprovést v případě, že má podezření, že došlo ke zneužití Herního konta Sázejícího; nebo k porušení Smlouvy a/nebo obchodních podmínek a/nebo Herního plánu a/nebo Zákona o hazardních hrách; nebo k zadání nesprávných údajů v rámci Registrace; nebo jsou splněny podmínky AML zákona pro pozastavení výplaty peněžních prostředků.

  • Společnost MAXITIP má právo bonus kdykoliv ukončit